Thực đơn

    TÔM RANG HOÀNG KIM

  • Giá: Liên hệ đ
  • Lượt xem : 755

Thực đơn khác

TÔM CÀNG XANH

Giá: Liên hệ

TÔM SÚ MÙ TẠC

Giá: Liên hệ

GỎI XOÀI KHÔ SẶC

Giá: Liên hệ

GỎI BÒ BÓP THẤU

Giá: Liên hệ

BÒ LÚC LẮC

Giá: Liên hệ