Liên hệ

HỆ THỐNG NHÀ HÀNG HƯƠNG LÚA

 

HƯƠNG LÚA 8: 02, đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

HOTLINE: (028) 6276 8608 - 034 8488 186 

 

HƯƠNG LÚA 5: 226 Đường 48, Phường 5, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh
HOTLINE: (028) 62617476 - 0908 726 915

 

HƯƠNG LÚA 3: 196 Đường 48, Phường 3, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh
HOTLINE:
 0909 137 970

Email: nhahanghuonglua5@gmail.com

WEBSITE https://www.nhahanghuonglua.com

Form liên hệ

*

*

*

*

*

*