Liên hệ

HỆ THỐNG NHÀ HÀNG HƯƠNG LÚA

HƯƠNG LÚA 3

Địa chỉ: 196 Đường 48, Phường 3, Quận 4, TP.Hồ Chí Minh
HOTLINE: 0909 137 970

 

HƯƠNG LÚA 8

Địa chỉ:  02 Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

HOTLINE: (028) 6276 8608 - 0938 988 876

Email: huongluagroup.hlg@gmail.com

Tiktok: @huonglua8quan7

 

HƯƠNG LÚA 9

Địa chỉ: 11-17 Đường 65, Phường Tân Phong, Quận 7, TP.Hồ Chí Minh

HOTLINE: (028) 6271 7476 - 0908 726 915

Email: nhahanghuonglua5@gmail.com

WEBSITE https://www.nhahanghuonglua.com

Form liên hệ

*

*

*

*

*

*