Chi tiết bài viết

Ngày đăng: 25/11/2017

Chính Sách Vận Chuyển


CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN VÀ GIAO NHẬN 

Do hiện giờ chúng tôi chỉ kinh doanh hoạt động ăn uống tại chỗ nên chưa áp dụng giao hàng tận nơi 

Lưu ý: Chúng tôi có áp dụng đặt tiệc tại gia

 Các bài viết khác

NHÀ HÀNG HƯƠNG LÚA